• Lorem ipsum

 

Retourneren

Binnen 14 dagen

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Wat kunt u niet retour sturen?
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Derhalve is deze regel van toepassing op:
- alle stoffen van de rol, die per meter of cm verkocht worden (prefab lapjes mogen wel retour);
- artikelen m.b.t. fotoborduren (Papilion Fotoborduren, patronen of pakketten). 

Gevolgen van de herroeping.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Als alles in orde is, storten we het bedrag dat je ons voor de producten hebt betaald terug via de betaalmethode die je hebt gebruikt. De Breibrink zal reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen.

U dient de goederen onverwijld doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Kan ik de bestelling retour sturen?

Retouradres

De Breibrink
De Haven 1
9468 CP  Annen

Zodra wij uw retourzending hebben ontvangen, sturen we een e-mail ter bevestiging.

Als alles in orde is, storten we het bedrag dat u ons voor de producten hebt betaald terug via de betaalmethode die u heeft gebruikt. De Breibrink zal reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen. 

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat De Breibrink er niet aansprakelijk voor is wanneer retour gestuurde artikelen beschadigen of zoekraken.

Zijn er kosten verbonden aan het retourneren? 

De kosten van de retour zending zijn voor uw eigen rekening.

Download het retourformulier.